از قست اول طنز دیرین دیرین چهارشنبه سوری تا قسمت ۱۲۱ با عنوان مگز سفید در ادامه مطلب قرار گرفت

 دانلود انیمیشن های روزنامه طنز دیرین دیرین DrinDrin

دانلود انیمیشن های روزنامه طنز دیرین دیرین DrinDrin

قسمت مگز سفید هم به ادامه مطلب اضافه شد

انیمیشن های کوتاه و آموزنده دیرین دیرین چند وقتی است که از شبکه های سیما در حال پخش است. روزنامه طنز دیرین دیرین در موضوعاتی نظیر طنز، با موضوعیت اجتماعی و فرهنگی را پی می گیرد.

ژانر: انیمیشن | طنز

سال تولید۱۳۹۳-۱۳۹۴
زمان۱ دقیقه
کیفیتخیلی خوب
———
لینک های دانلود:
دانلود تیزر با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵ مگابایت
دانلود ۱۰ قسمت اول بصورت یکجا با کیفیت ۴۸۰ p » لینک دانلود | ۴۱٫۸ مگابایت
دانلود قسمت ۱ چهارشنبه سوری با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵ مگابایت
دانلود قسمت ۲ مسافرت نوروزی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۳ سال تحویل با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۴ پسته با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۵ نگران با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۶ عید دیدنی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۷ چتر بازی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۸ چکه با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۹ کدورت با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰ سبزه با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۳ مگابایت
———————————————————-
دانلود قسمت ۱۱ الی ۲۰ بصورت یکجا با کیفیت ۴۸۰p » لینک دانلود | ۴۳٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱ پول باد آورده با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۱۲ نمک با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۳ وام با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۶ مگابایت
دانلود قسمت ۱۴ گرانی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۲٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۵ زلزله با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۱۶ اتوبوس با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۶٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۱۷ ناداناسور با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۸ قرص با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۹ مگابایت
دانلود قسمت ۱۹ چندرغاز با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۲۰ سگ کشی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۲۱ کار بیهوده با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۲۲ خواستگاری با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳ مگابایت
دانلود قسمت ۲۳ وعده وعید با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۲۴ کوزه با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۲٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۲۵ چرخ با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۸ مگابایت
دانلود قسمت ۲۶ سوسیس با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۲۷ سلام با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۳۱ مگابایت
دانلود قسمت ۲۸ LCD مرگبار با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۲۹ آثار باستانی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۳۰ تک سرنشین با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵ مگابایت
دانلود قسمت ۳۱ نقاشی دیواری با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۶ مگابایت
دانلود قسمت ۳۲ مسواک با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۹ مگابایت
دانلود قسمت ۳۳ گدایی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۳۴ علامت سوال با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۳ مگابایت
دانلود قسمت ۳۵ اختلاس با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۶ مگابایت
دانلود قسمت ۳۶ پدرجون با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۳۷ سقف های گنبدی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۳۸ شکار با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴ مگابایت
دانلود قسمت ۳۹ نایلون با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۳ مگابایت
دانلود قسمت ۴۰ گذر عمر با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۴۱ تفکیک زباله با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۸ مگابایت
دانلود قسمت ۴۲ باد صبا با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴ مگابایت
دانلود قسمت ۴۳ تفکیک زباله ۲ با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۴۴ بوق با کیفیت HD »لینک مستقیم | ۵٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۴۵ سفر سرنوشت با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۸ مگابایت
دانلود قسمت ۴۶ تجزیه بطری با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۴۷ اتوبوس با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۴۸ تنظیم موتور با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۴۹ مذاکرات با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۵۰ کار مفید با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۵۱ barkhi az low با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۹ مگابایت
دانلود قسمت ۵۲ نان سنگک با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۵۳ زمین گرد است با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۵۴ ساخر با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۵۵ سیب با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۹ مگابایت
دانلود قسمت ۵۶ خجالت با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۵۷ آب رفته با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۶٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۵۸ کسب و کار با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۵۹ سر در گریبان ها با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۶۰ فست فود با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴ مگابایت
 دانلود قسمت ۶۱ نسخه با کیفیت ۴۸۰p » لینک مستقیم | ۲٫۸ مگابایت
دانلود قسمت ۶۲ شکافتن فلک با کیفیت ۴۸۰p » لینک مستقیم | ۴٫۴۷ مگابایت
دانلود قسمت  ۶۳ جای تأسف با کیفیت ۴۸۰p » لینک مستقیم | ۳٫۴۴ مگابایت
دانلود قسمت ۶۴  دهقان فداکار با کیفیت ۴۸۰p » لینک مستقیم | ۴٫۱۷ مگابایت
دانلود قسمت ۶۵ کجا؟ با کیفیت ۴۸۰p » لینک مستقیم | ۵٫۲ مگابایت
دانلود قسمت ۶۶ له شدگان با کیفیت ۴۸۰p » لینک مستقیم | ۴٫۳ مگابایت
دانلود قسمت ۶۷ کتابخواری با کیفیت ۴۸۰p » لینک مستقیم | ۴٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۶۸ جا زباله با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۷ مگابایت
دانلود قسمت ۶۹ گراهام بل با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۶ مگابایت
دانلود قسمت ۷۰ مهمانی از بخارا با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۹ مگابایت
دانلود قسمت ۷۱ شمردن با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۶ مگابایت
دانلود قسمت ۷۲ ماشین زمان با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۷۳ توقف عمر با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۸ مگابایت
دانلود قسمت ۷۴ هدر دهندگی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۳ مگابایت
دانلود قسمت ۷۵ اختراع به درد نخور با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۴ مگابایت
دانلود قسمت ۷۶  سرعت صوت با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۲٫۹ مگابایت
دانلود قسمت ۷۷ هنر مدرن با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۷۸ ناسز با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۳ مگابایت
دانلود قسمت ۷۹ کوهنوردی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۵ مگابایت
دانلود قسمت ۸۰ پرداخت اقباض با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۲۹ مگابایت
دانلود قسمت ۸۱ برانویید با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۰۱ مگابایت
دانلود قسمت ۸۲ فاصله با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۵۱ مگابایت
دانلود قسمت ۸۳ عصای چون کننده با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۶۲ مگابایت
دانلود قسمت ۸۴ ورزش همگانی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۴ مگابایت
دانلود قسمت ۸۵ رد پا با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۴ مگابایت
دانلود قسمت ۸۶ کالای چونی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۴ مگابایت
دانلود قسمت ۸۷ معاینه چشم با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۴ مگابایت
دانلود قسمت ۸۸ توافق با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۴ مگابایت
دانلود قسمت ۸۹ یاد گیرنده با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۴ مگابایت
دانلود قسمت ۹۰ عاقل اندر سفیه با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۱ مگابایت
دانلود قسمت ۹۱ چند سوالی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۶٫۰۵ مگابایت
دانلود قسمت ۹۲ گالری با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۹۳ عیادت با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۹۴ چتر وارونه با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۹۵ درآمد و هزاین با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۹۶ استعداد یابی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۹۷ مازراتی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۹۸ گودزیلا با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۹۹ گرما با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۰ اعجوبه ها با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۱ قلک با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۲ تونل وحشت با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۳ خط فقر با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۴ کالای خارجی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۵ اسم طولانی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۶ بازم خواستگاری با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۷ کتابفروشی با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۸ اندکی صبر با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۰۹ مردک مدرک گرا با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۰ هندانه با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۱ نادم با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۲ جنگ با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۹۷ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۳ ژن دان با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۳مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۴ خواب در بیداری با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۴٫۵۲ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۵ ّباز نشسته با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۲۳ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۶ face off با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۲۴ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۷ کلک با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۵٫۴۱مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۸ المپک با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۱۱ مگابایت
دانلود قسمت ۱۱۹ نوش آبه با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۱۱ مگابایت
دانلود قسمت ۱۲۰ شیر با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۱۱ مگابایت
دانلود قسمت ۱۲۱  مگز سفید با کیفیت ۴۸۰p »لینک مستقیم | ۳٫۱۱ مگابایت
دانلود قسمت ۱۲۲ نمکدون به بعد کیفیت ۴۸۰p » لینک دانلود
————————–
منبع: دانلود۰۰۹۸
رمز عبور در صورت نیاز:
www.download0098.ir

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,