دانلود رایگان همه قسمت های سریال تلویزیونی طنز شکر آباد

دانلود رایگان همه قسمت های سریال تلویزیونی طنز شکر آباد

از قسمت اول سریال طنز شکرآباد تا قسمت هشتاد و هشتم در ادامه مطلب قرار گرفت

نام سریال: شکر اباد

سال تولید: ۱۳۹۳

تولید کننده: شبکه نسیم

مخاطب: تمامی رده های سنی

کارگردان: شهاب عباسی

کیفیت: خیلی خوب

بازیگران: ابراهیم شفیعی، سیاوش مفیدی، آرش میر احمدی , یزدان فتوحی، محمد رضا خسروی، کوروش معصومی و …

خلاصه داستان:

لوکیشن های مجموعه شکر آباد سنتی است و المان های همچون خانه های کاهگلی، بازارچه های سنتی، حیواناتی نظیر شتر و اسب … در آن دیده می شود. از ویژگی های این مجموعه طنز اجتماعی این است که به عادات رفتاری مردم توجه شده تا در قالب طنز همراه با نیش و نوش جنبه های فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد تا هویت ایرانی ـ اسلامی و فرهنگ غنی ایران حفظ شود.در واقع با رویکردی طنز و داستانی مسائل روز جامعه نظیر اعتیاد، دوست ناباب، تعامل خانواده ها با فرزندان، برخورد جامعه با افراد معتاد، بازنشستگی، مد و دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی که چالش های جامعه هستند در مجموعه شکر آباد بیان می شود.

تلفیق فضای سنتی با پست مدرن سبب شده تا موقعیت طنز بیشتری بوجود آید. موسیقی و ساختار سنتی لوکیشن ها تداعی کننده خاطرات نسلهای گذشته است و به نسل امروز نیز می گوید که استفاده بهینه از ابزار های هم چون تلفن همراه، تبلت ایرادی ندارد و می توان ضمن حفظ هویت فرهنگی هم راستا با فناوری روز جهانی پیش رفت.

در این مجموعه تلویزیونی، ابراهیم شفیعی، سیاوش مفیدی، یزدان فتوحی، محمد رضا خسروی، آرش میر احمدی، کوروش معصومی و چندین هنرمند دیگر نقش آفرینی می کنند و تعداد زیادی هنرور نیزدر کنار بازیگران اصلی حضور دارند.

————

لینک های دانلود:

دانلود قسمت اول با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۷ مگابایت
دانلود قسمت دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۳ مگابایت
دانلود قسمت سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۰ مگابایت
دانلود قسمت چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۱ مگابایت
دانلود قسمت پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۲۵ مگابایت
دانلود قسمت ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۲۴ مگابایت
دانلود قسمت هفتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۳ مگابایت
دانلود قسمت هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۳ مگابایت
دانلود قسمت نهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۱ مگابایت
دانلود قسمت دهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۳ مگابایت
دانلود قسمت یازدهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۱ مگابایت
دانلود قسمت دوزادهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۲ مگابایت
دانلود قسمت سیزدهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۰ مگابایت
دانلود قسمت چهاردهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۸ مگابایت
دانلود قسمت پانزدهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۸ مگابایت
دانلود قسمت شانزدهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۷ مگابایت
دانلود قسمت هفدهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۴ مگابایت
دانلود قسمت هجدهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۲ مگابایت
دانلود قسمت نوزدهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۵ مگابایت
دانلود قسمت بیستم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۸ مگابایت
دانلود قسمت بیست و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۰۶ مگابایت
دانلود قسمت بیست و دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۶ مگابایت
دانلود قسمت بیست و سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۴ مگابایت
دانلود قسمت بیست و چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۷ مگابایت
دانلود قسمت بیست و پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۵ مگابایت
دانلود قسمت بیست و ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۳ مگابایت
دانلود قسمت بیست و هفتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۴ مگابایت
دانلود قسمت بیست و هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۹ مگابایت
دانلود قسمت بیست و نهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۸ مگابایت
دانلود قسمت سی ام با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۴۴ مگابایت
دانلود قسمت سی و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۰۳ مگابایت
دانلود قسمت سی و دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۱۴ مگابایت
دانلود قسمت سی و سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۵۴ مگابایت
دانلود قسمت سی و چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۱ مگابایت
دانلود قسمت سی و پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۲ مگابایت
دانلود قسمت سی و ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۸ مگابایت
دانلود قسمت سی و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۵ مگابایت
دانلود قسمت سی و هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۴ مگابایت
دانلود قسمت سی و نهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۱۱ مگابایت
دانلود قسمت چهلم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۰ مگابایت
دانلود قسمت چهل و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۹۲ مگابایت
دانلود قسمت چهل و دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۷ مگابایت
دانلود قسمت چهل و سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۱ مگابایت
دانلود قسمت چهل و چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۱۰ مگابایت
دانلود قسمت چهل و پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۵ مگابایت
دانلود قسمت چهل و ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۱۸ مگابایت
دانلود قسمت چهل و هفتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۹۹ مگابایت
دانلود قسمت چهل و هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۰ مگابایت
دانلود قسمت چهل و نهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۴۸ مگابایت
دانلود قسمت پنجاهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۵ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۵ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۸ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۸ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۱ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۹ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۵ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و هفتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۰۱ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۴ مگابایت
دانلود قسمت پنجاه و نهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۹۶ مگابایت
دانلود قسمت شصت با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۳ مگابایت
دانلود قسمت شصت و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۹ مگابایت
دانلود قسمت شصت و دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۴۱ مگابایت
دانلود قسمت شصت و سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۰۷ مگابایت
دانلود قسمت شصت و چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۶ مگابایت
دانلود قسمت شصت و پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۶ مگابایت
دانلود قسمت شصت و ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۰۱ مگابایت
دانلود قسمت شصت و هفتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۰ مگابایت
دانلود قسمت شصت و هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۵ مگابایت
دانلود قسمت شصت و نهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۷ مگابایت
دانلود قسمت هفتادم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۴ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۰ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۵ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۷۰ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۳۳ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۳۸ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۲۷ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و هفتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۲۵ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۵ مگابایت
دانلود قسمت هفتاد و نهم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۱ مگابایت
دانلود قسمت هشتادم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۲ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و یکم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۶۸ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و دوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۰ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و سوم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۳ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و چهارم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۸۸ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و پنجم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۶ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و ششم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۴۹ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و هفتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۱۵۲ مگابایت
دانلود قسمت هشتاد و هشتم با کیفیت TvRip »لینک مستقیم | ۲۲۱ مگابایت

برگرفته از ایران فیلمز